Tuyển chuyên viên truyền thông – marketing

Tuyển chuyên viên truyền thông – marketing

 15:34 28/05/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ (Institut Francophonie International, gọi tắt là
IFI) thông báo tuyển chuyên viên truyền thông - marketing.

global fanpage
VNU
global fanpage